Monitoring sociálních sítí jako příležitost k růstu

Proč je třeba monitorovat?

Každý marketér potřebuje znát své zákazníky. Jaké jsou preference zákazníků, co si myslí o značce, jaké benefity očekává od produktu, které výrobky preferuje. Na Internetu uživatelé vyjadřují své názory, někdy anonymně, někdy neupřímně, rozhodně ale převažuje potřeba vyjadřovat se téměř ke všemu. A tyto příspěvky představují zrcadlo toho, co si uživatelé myslí.

Poznat, co si zákazníci a spotřebitelé myslí, může pomoci k tvorbě strategie jak určitý výrobek komunikovat. Jaké benefity spotřebitel očekává, které jsou naopak méně důležité, na jaké hlavní hodnotě komunikaci stavět. Mapování obsahu umožňuje zjistit, jak si stojí v očích uživatelů konkurence, její konkrétní produkty. Jaké je share of voice na trhu a v jakých souvislostech uživatelé řeší své konkrétní potřeby. Jaké mají zkušenosti s produktem apod.

Typy monitoringu

Monitorovat obsah na internetu lze různými způsoby. Těmito způsoby jsou ruční monitoring, agregované přehledy, aplikace pro automatický monitoring.

Ruční monitoring zahrnuje individuální procházení serverů a pročítání obsahu. Na základě stanovených parametrů analytik vybírá relevantní obsah, třídí jej, přiřazuje sentiment vyjádřený autorem obsahu. Pro potřeby ručního monitoringu analytik využívá doprovodné aplikace. Mezi tyto aplikace patří vyhledávače, primárně Google, nebo lokální vyhledávače typu Seznam apod. Dále slouží k analýze obsahu vstupy v podobě NetMonitoru nebo statistik návštěvnosti jednotlivých serverů. Na ruční monitoring se specializuje např. eMerite.cz.

Agregované nástroje umožňují předkládání automatizovaných výstupů. Jedním z hlavních představitelů je SocialBakers.com. Tento server je specializovaný na sociální sítě, ostatní obsah nemonitoruje. Výstupy jsou na úrovni pokročilých statistik jednotlivých sítí a zemí. Konkrétní obsah je potřeba kombinovat s ručním monitoringem.

Aplikace pro automatický monitoring zaznamenávají v současnosti velký růst. Tyto aplikace umožňuji sledovat větší množství serverů a identifikovat příspěvky uživatelů dle sledovaných témat. Uživatelské webové rozhraní aplikace umožňuje sledovat vizualizované výstupy.

V zahraničí je typickým představitelem monitorovací aplikace radian6.com.V České republice patří mezi hlavní nástroje Social Insider, WLIP, Newton Media, Aqua Monitoring, BuzzBoot.cz a další. Pro další popis práce s aplikací pro monitoring je vybrána aplikace Aqua Monitoring.

Naslouchání o čem se mluví

Po nastavení aplikace pro sledování určité oblasti, značek, produktů a témat, které zákazníky zajímají, je možné čerpat přínosy ze získávaných informací. Tyto informace umožňují zjistit podíl určité značky na trhu z pohledu výskytu zmínek v prostředí internetu. Sledovaný share of voice lze porovnávat, jak se mění v čase. K dispozici je porovnání s konkurencí a její vývoj.

U každé značky, produktu nebo tématu je možné sledovat trendy v čase, vazbu na probíhající kampaň nebo negativní PR v médiích. Dalšími výstupy z aplikace jsou přehledy o nejvýraznějších influencerech (ovlivňovatelech) okolního prostředí. Jedná se o autory příspěvků, které mají největší vliv na ostatní zákazníky. Tito autoři mohou být přirozenými ambasadory, hatery, osobnostmi v daném oboru nebo také placenými přispěvateli od konkurence.

Důležitým výstupem je přehled pozitivních a negativních příspěvků a jejich poměr, včetně porovnání v čase. Filtrování umožňuje vyčlenit např. skupinu negativních příspěvků z oboru bankovnictví, které se týkají konkrétní banky a tématu hypotéky. Přehled domén umožňuje identifikovat servery s afinitním potenciálem.

Pro další marketingové využití je možné ze získaných informací provádět analýzy zaměřené na určité oblasti. Vybranými analýzami jsou:

  • Analýza vnímání značky;
  • Monitoring kampaně a analýza vnímání značky v průběhu kampaně a na konci kampaně;
  • Analýza procesu nákupního rozhodování;
  • Analýza potenciálních benefitů pro launch nového produktu;
  • Analýza motivátorů stávajících zákazníků pro potřeby budování loajality;
  • Analýza konkurence a její vnímání zákazníky;
  • Analýza trendů na trhu;
  • Vytipování hlavních influencerů a jejich segmentace a profilace;
  • Interaktivní PR, zasahování do příspěvků zákazníků v reálném čase.

Tyto analýzy umožňují maximalizaci využití získaných informací a tvoří nadstavbu toho, co lze získat při využívání popisované aplikace.

Autor: Ing. Ráma Rajnošek, Ph.D.

01. November 2013 by ondrej.masak
Categories: Uncategorized | Leave a comment