Digitální trendy v roce 2014

Začátkem každého nového roku je vždy vhodné se zastavit a zamyslet se, co nás v následujících 365 dnech čeká. Vybrali jsme pro vás pět aktuálních trendů v digitálním marketingu, které ovlivní online business v roce 2014.

1) Obrázky nad textem

V posledních letech pozorujeme postupné prosazování vizuálních obsahů, zejména obrázků, na úkor ostatního obsahu, textů či hyperlinků. Prosazují se sociální sítě jako Instagram, Pinterest, Flickr, Twitter zavedl zobrazování obrázků přímo ve feedu, Google+ je dnes jednou velkou galerií, na Facebooku obrázky vzbuzují v průměru nejvyšší engagement ze všech postovaných obsahů. V uspěchané době již lidé nemají čas číst dlouhé texty a dávají přednost názorným obrázkům, grafům či infografikám

2) Výdaje do onlinu

V následujícím roce se očekává mírné hospodářské oživení, které s sebou přinese vyšší výdaje do marketingu firem a s ním i vyšší výdaje z marketingového mixu do online aktivit oproti tradičnějším marketingovým kanálům.

3) Social Customer advocacy

Význam sociálních sítí bude nadále růst a mnohé firmy na nich postaví své marketingové aktivity. Trendem, který očekáváme, je tzv. customer advocacy, kdy firmy budou přání zákazníků, jejich prosby a připomínky zohledňovat přímo při tvorbě nabízených produktů. Takto získaná zpětná vazba zákazníků se v mnoha firmách stane naprostým standardem.

4) Big data

Ve virtuálním prostoru internetu leží obrovské množství dat, které se teprve učíme zpracovávat. Objem tohoto typu dat, které se tradičně označují jako “big data” přitom neustále narůstá. Zároveň se však objevují nové analytické nástroje, které mají za cíl pomoci firmám se v těchto datech zorientovat. Lze očekávat, že i firmy se budou snažit získat a hlavně relevantně rozpoznat a využít co nejvíce z nabízených dat a propojovat informace o zákaznících ze svých CRM, věrnostních portálů, sociálních sítí atd.

5) Mobilní marketing

Rozšíření mobilních zařízení (smartphonů a tabletů) mezi běžnou populaci je celosvětově masové a dnes již nestačí mít pěknou webovou stránku s relevantním obsahem. Čím dál více zákazníků očekává, že tutéž informaci o konkrétní firmě, kterou jsem si zjistil na počítači, budu moci stejně tak zobrazit na mobilu či tabletu. Nebude tedy již stačit pouze optimalizovat webové stránky pro jednotlivé prohlížeče, ale bude třeba zajistit, aby se tentýž obsah dostal k uživatelům bez ohledu na aktuálně využívanou technologii na ose desktop – laptop – tablet – smartphone a stále více též smartTV.

Věříme, že se máme na co těšit a že nás i v tomto roce čeká spousta práce.

Úspěšný vstup do nového roku 2014 vám přeje Aqua Digital.

Autor: PhDr. Filip Huněk

03. January 2014 by ondrej.masak
Categories: digital, online marketing, social media, trendy 2014 | Leave a comment