Infografika: uživatelé internetu v České republice

Uživatelé internetu v České republice - infografika

05. September 2014 by admin
Categories: digital, trendy 2014 | Leave a comment

Nablýskaná microsite vs. jednodušší landing page.

Trend microsite se vplížil do online komunikace sice plíživě, ale o to s větší intenzitou. V tuto chvíli má kdejaký produkt/služba svou microsite, bez ohledu na to, jestli síla daného brandu toto rozptýlení komunikace unese. Jistě existuje mnoho pádných důvodů, proč microsite začlenit do komunikačního mixu. Například můžete velmi přesně cílit na specifickou skupinu, která se výrazně odlišuje od běžné cílové skupiny. Propagace produktu tak nutně nemusí podléhat standardnímu tónu komunikace, ale může si dovolit odlišnou a často odvážnější formu prezentování jak v grafickém zpracování tak i v jazykové a obsahové části.

Otázkou však je, jestli to není někdy na úkor tříštění komunikace a nedochází tak ze strany digitálních agentur k ústupku a zvolení méně náročného řešení. Restrikce ze strany klienta v podobě strohých korporátních pravidel, rozmanitých technických omezení a limitovaného budgetu tak často vedou k čistému pragmatismu.

Máte-li nápaditý, přehledný web, kde se lidé vracejí a nakupují, je škoda tvořit nový prostor, kterým se ochudíte o počet návštěv a spoustu cenných dat ohledně chování uživatelů na vašem webu. Tyto data jsou v kombinaci s remarketingem velmi účinným výkonnostním nástrojem. Nemáte-li takový web, pak stojí za zváženou, jestli z dlouhodobého hlediska není lepší investovat peníze, do webových stránek, které nepotřebují pomocnou berličku v podobě nových microsites. Rozhodnout se pro tuto poněkud náročnější a komplikovanější cestu v podobě aktualizace homepage, vytvoření nové podstránky, někdy i zasáhnutí do struktury či tvorby nových webových stránek, vyžaduje silnou součinnost obou stran, agenturní i klientské. Je-li zadáním klienta výkonnostně dlouhodobě zaměřená komunikace, pak právě celistvost a netříštivost může být oním vodítkem k úspěšně pokořeným KPIs.

Bohužel, vlastně bohudík, neexistuje přesný návod, kdy zvolit rozšíření homepage a kdy zvolit tvorbu microsite. Možná stačí jen nepodléhat rádoby trendům a nezapomínat na selský rozum a poctivou analýzu.

27. August 2014 by admin
Categories: digital, online marketing, social media, trendy 2014 | Tags: | Leave a comment

Pekaři, insideři a blbá nálada

(článek zveřejněn v Marketing&Media 28.4.2014)

Není to tak dávno, co jsme s Josefem Šlerkou rozjímali nad dlouhodobou udržitelností business modelu Socialbakers Jana Řežába. Minulý týden pak právě “sociální pekaři” koupili Šlerkovu vývojovou sekci (dříve Ataxo) Social Insideru. Přidaná hodnota tohoto spojení je pro obě strany patrná.

Příběh obou pánů je přitom zároveň příběhem vytrvalosti, píle a nadšení, ale i vize, kudy se bude digitální svět v budoucnu ubírat. Josefa si ještě někteří pamatují jako studenta estetiky na Filosofické fakultě, kde dnes vedle svých obchodních aktivit vede stále oblíbenější obor Studia nových médií. Naopak Honzova cesta velkého krachu a následně ještě většího návratu se už dávno stala učebnicovým českým příkladem známého pravidla, že úspěšný business man musí zkrachovat ještě před svými třicátinami. Obě jejich firmy ale nejsou postaveny pouze na vedoucím jedinci, ale vždy na celém týmu šikovných a zapálených lidí, kteří věří v to, co dělají.
Jejich cesta je ale i důkazem toho, že člověk nemusí být zrovna divokým privatizátorem 90. let minulého století, aby vybudoval fungující a prosperující společnosti, které mají na českém i globálním trhu co nabídnout. A to čistě, bez korupce nebo úplatků, které jsou u nás podle mnohých stále ještě pohodlnou cestou ke zbohatnutí.

Česko se tak v online světě, vedle celé palety firem nabízejících antivirové zabezpečení, stává pomalu i velmocí na poli analytiky a využití dat ze sociálních sítí. Stačí jen, vedle již zmíněných, uvést značky jako Brand Embassy, GoogData, Keboola,  ZoomSphere či Yeseter, které již dnes poutají zájem zahraničních investorů.

Spojení Socialbakers a Social Insideru je tak nejen logickým spojením firem s neoddiskutovatelným synergickým potenciálem, ale též ukázkou, kam až se lze v poskytování svých služeb posunout, když člověk tvrdě pracuje a dělá to, co ho baví. A to je v konečně fázi lepší lék na českou blbou náladu, než vzdušné zámky zaznívající z úst mnohých našich politických reprezentantů.

Filip Huněk,  account director, Aqua Digital

29. April 2014 by ondrej.masak
Categories: digital, social media | Leave a comment

Brandovaná videa na sociálních sítích fungují

Už jste někdy zvažovali, zda do propagace své značky zahrnout i brandovaná videa? Odpověď na otázku vám může poskytnou infografika z dílny ConductedLondon, která ukazuje, že brand videa si pustilo od roku 2006 do roku 2013 více než 8 miliard uživatelů. Právě tato propagační videa jsou na Facebooku také 12x více sdílená než klasický textový obsah. Stále si nejste jisti?

Agentura ConductedLondon posbírala z několika různých analýz velké množství dat a informací, které si můžete pustit ve velmi přehledném videu níže. Z tohoto videa vyplývá, jak vysoký engagement generují uživatelé, kteří sledují různé typy brandovaných videí (brand virály, klasická product videa apod.).

Můžeme zde například vidět, že brandovaná videa sbírají na Facebooku nejen mnohonásobně větší sdílení, ale také velmi vysoký engagement. Zhruba 80 % všech videí získá aspoň jeden “Like”. Mezi roky 2006 až 2013 se zvedla sledovanost a sdílení těchto videí o takřka 7000 %, přičemž 3 z 5 sledujících stráví sledováním videa alespoň 2 minuty.

Další informací, jež hovoří pro zapojení tohoto typu videí do marketingové komunikace, je skutečnost, že zhruba 60 % interakcí mezi zákazníkem a značkou se odehrává na sociálních sítích

Minimálně tato čísla by měla být rozhodující při zvažování, zda využití vlastního videa je vhodným komunikačním kanálem právě pro vaši značku.

Kompletní infografiku v podobě videa můžete zhlédnout zde:

Social Video and Brand Engagement 2014 od ContentedLONDON na Vimeo.

Autor: Klára Horton

25. March 2014 by ondrej.masak
Categories: digital, online marketing, social media | Leave a comment

Digitální trendy v roce 2014

Začátkem každého nového roku je vždy vhodné se zastavit a zamyslet se, co nás v následujících 365 dnech čeká. Vybrali jsme pro vás pět aktuálních trendů v digitálním marketingu, které ovlivní online business v roce 2014.

1) Obrázky nad textem

V posledních letech pozorujeme postupné prosazování vizuálních obsahů, zejména obrázků, na úkor ostatního obsahu, textů či hyperlinků. Prosazují se sociální sítě jako Instagram, Pinterest, Flickr, Twitter zavedl zobrazování obrázků přímo ve feedu, Google+ je dnes jednou velkou galerií, na Facebooku obrázky vzbuzují v průměru nejvyšší engagement ze všech postovaných obsahů. V uspěchané době již lidé nemají čas číst dlouhé texty a dávají přednost názorným obrázkům, grafům či infografikám

2) Výdaje do onlinu

V následujícím roce se očekává mírné hospodářské oživení, které s sebou přinese vyšší výdaje do marketingu firem a s ním i vyšší výdaje z marketingového mixu do online aktivit oproti tradičnějším marketingovým kanálům.

3) Social Customer advocacy

Význam sociálních sítí bude nadále růst a mnohé firmy na nich postaví své marketingové aktivity. Trendem, který očekáváme, je tzv. customer advocacy, kdy firmy budou přání zákazníků, jejich prosby a připomínky zohledňovat přímo při tvorbě nabízených produktů. Takto získaná zpětná vazba zákazníků se v mnoha firmách stane naprostým standardem.

4) Big data

Ve virtuálním prostoru internetu leží obrovské množství dat, které se teprve učíme zpracovávat. Objem tohoto typu dat, které se tradičně označují jako “big data” přitom neustále narůstá. Zároveň se však objevují nové analytické nástroje, které mají za cíl pomoci firmám se v těchto datech zorientovat. Lze očekávat, že i firmy se budou snažit získat a hlavně relevantně rozpoznat a využít co nejvíce z nabízených dat a propojovat informace o zákaznících ze svých CRM, věrnostních portálů, sociálních sítí atd.

5) Mobilní marketing

Rozšíření mobilních zařízení (smartphonů a tabletů) mezi běžnou populaci je celosvětově masové a dnes již nestačí mít pěknou webovou stránku s relevantním obsahem. Čím dál více zákazníků očekává, že tutéž informaci o konkrétní firmě, kterou jsem si zjistil na počítači, budu moci stejně tak zobrazit na mobilu či tabletu. Nebude tedy již stačit pouze optimalizovat webové stránky pro jednotlivé prohlížeče, ale bude třeba zajistit, aby se tentýž obsah dostal k uživatelům bez ohledu na aktuálně využívanou technologii na ose desktop – laptop – tablet – smartphone a stále více též smartTV.

Věříme, že se máme na co těšit a že nás i v tomto roce čeká spousta práce.

Úspěšný vstup do nového roku 2014 vám přeje Aqua Digital.

Autor: PhDr. Filip Huněk

03. January 2014 by ondrej.masak
Categories: digital, online marketing, social media, trendy 2014 | Leave a comment

Monitoring sociálních sítí jako příležitost k růstu

Proč je třeba monitorovat?

Každý marketér potřebuje znát své zákazníky. Jaké jsou preference zákazníků, co si myslí o značce, jaké benefity očekává od produktu, které výrobky preferuje. Na Internetu uživatelé vyjadřují své názory, někdy anonymně, někdy neupřímně, rozhodně ale převažuje potřeba vyjadřovat se téměř ke všemu. A tyto příspěvky představují zrcadlo toho, co si uživatelé myslí.

Poznat, co si zákazníci a spotřebitelé myslí, může pomoci k tvorbě strategie jak určitý výrobek komunikovat. Jaké benefity spotřebitel očekává, které jsou naopak méně důležité, na jaké hlavní hodnotě komunikaci stavět. Mapování obsahu umožňuje zjistit, jak si stojí v očích uživatelů konkurence, její konkrétní produkty. Jaké je share of voice na trhu a v jakých souvislostech uživatelé řeší své konkrétní potřeby. Jaké mají zkušenosti s produktem apod.

Typy monitoringu

Monitorovat obsah na internetu lze různými způsoby. Těmito způsoby jsou ruční monitoring, agregované přehledy, aplikace pro automatický monitoring.

Ruční monitoring zahrnuje individuální procházení serverů a pročítání obsahu. Na základě stanovených parametrů analytik vybírá relevantní obsah, třídí jej, přiřazuje sentiment vyjádřený autorem obsahu. Pro potřeby ručního monitoringu analytik využívá doprovodné aplikace. Mezi tyto aplikace patří vyhledávače, primárně Google, nebo lokální vyhledávače typu Seznam apod. Dále slouží k analýze obsahu vstupy v podobě NetMonitoru nebo statistik návštěvnosti jednotlivých serverů. Na ruční monitoring se specializuje např. eMerite.cz.

Agregované nástroje umožňují předkládání automatizovaných výstupů. Jedním z hlavních představitelů je SocialBakers.com. Tento server je specializovaný na sociální sítě, ostatní obsah nemonitoruje. Výstupy jsou na úrovni pokročilých statistik jednotlivých sítí a zemí. Konkrétní obsah je potřeba kombinovat s ručním monitoringem.

Aplikace pro automatický monitoring zaznamenávají v současnosti velký růst. Tyto aplikace umožňuji sledovat větší množství serverů a identifikovat příspěvky uživatelů dle sledovaných témat. Uživatelské webové rozhraní aplikace umožňuje sledovat vizualizované výstupy.

V zahraničí je typickým představitelem monitorovací aplikace radian6.com.V České republice patří mezi hlavní nástroje Social Insider, WLIP, Newton Media, Aqua Monitoring, BuzzBoot.cz a další. Pro další popis práce s aplikací pro monitoring je vybrána aplikace Aqua Monitoring.

Naslouchání o čem se mluví

Po nastavení aplikace pro sledování určité oblasti, značek, produktů a témat, které zákazníky zajímají, je možné čerpat přínosy ze získávaných informací. Tyto informace umožňují zjistit podíl určité značky na trhu z pohledu výskytu zmínek v prostředí internetu. Sledovaný share of voice lze porovnávat, jak se mění v čase. K dispozici je porovnání s konkurencí a její vývoj.

U každé značky, produktu nebo tématu je možné sledovat trendy v čase, vazbu na probíhající kampaň nebo negativní PR v médiích. Dalšími výstupy z aplikace jsou přehledy o nejvýraznějších influencerech (ovlivňovatelech) okolního prostředí. Jedná se o autory příspěvků, které mají největší vliv na ostatní zákazníky. Tito autoři mohou být přirozenými ambasadory, hatery, osobnostmi v daném oboru nebo také placenými přispěvateli od konkurence.

Důležitým výstupem je přehled pozitivních a negativních příspěvků a jejich poměr, včetně porovnání v čase. Filtrování umožňuje vyčlenit např. skupinu negativních příspěvků z oboru bankovnictví, které se týkají konkrétní banky a tématu hypotéky. Přehled domén umožňuje identifikovat servery s afinitním potenciálem.

Pro další marketingové využití je možné ze získaných informací provádět analýzy zaměřené na určité oblasti. Vybranými analýzami jsou:

 • Analýza vnímání značky;
 • Monitoring kampaně a analýza vnímání značky v průběhu kampaně a na konci kampaně;
 • Analýza procesu nákupního rozhodování;
 • Analýza potenciálních benefitů pro launch nového produktu;
 • Analýza motivátorů stávajících zákazníků pro potřeby budování loajality;
 • Analýza konkurence a její vnímání zákazníky;
 • Analýza trendů na trhu;
 • Vytipování hlavních influencerů a jejich segmentace a profilace;
 • Interaktivní PR, zasahování do příspěvků zákazníků v reálném čase.

Tyto analýzy umožňují maximalizaci využití získaných informací a tvoří nadstavbu toho, co lze získat při využívání popisované aplikace.

Autor: Ing. Ráma Rajnošek, Ph.D.

01. November 2013 by ondrej.masak
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Pravidla pro pořádání soutěží na Facebooku

Je to všude. Dnes a denně. Neustále někdo sdílí fotografie iPadů na vaší Zdi, přesvědčuje vás o zapojení se do pochybných soutěží, prosí vás, ať dáte „lajk“ fotografii cizího dítěte v rámci nějaké soutěže, a pomůžete tak jeho rodičům zvýšit pravděpodobnost na výhru. Taky vás to už nebaví?

Pravidla? Proč?

Na Facebooku jsme každý den svědky toho, jak se neustále dokola pořádají soutěže v rozporu s pravidly.  Avšak možná ještě více zarážející je to, že řada lidí argumentuje tím, že pravidla porušují všichni, tak „proč bych nemohl já?“

To, že je třeba určitým způsobem soutěže regulovat, je zjevné. Sotva si dokážeme představit, že by např. formy „Sdílej fotografii produktu a vyhraj“ byly povoleny. Naše profily by byly doslova zaplaveny nejrůznějšími komerčními sděleními a příspěvky. Ze sbírání „lajků“ by se stalo obchodování, a na své Zdi bychom jen těžko nacházeli původní příspěvky přátel.

Obecná omezení

Vezměme to pěkně od začátku. Na soutěže na Facebooku se vztahuje hned několik regulací. Jedná se o legislativní omezení státu, pro nějž je soutěž určena; legislativní omezení USA; a omezení, která jsou dána Všeobecnými podmínkami společnosti Facebook. Dále je možné zmínit také určitá technologická omezení.
Z hlediska legislativy  je třeba zohlednit věk a způsoby výherních modelů. V zásadě existují dvě možnosti:

 • Spotřebitelská loterie (nutná registrace na FÚ)
 • Veřejný příslib (rozhoduje tip, rychlost, znalost, dovednost atd.)

Soutěž pak nesmí propagovat gambling, tabákové výrobky, zbraně, léky na předpis a pohonné hmoty. Jako cenu nelze vyhrát výše zmíněné produkty, ani větší množství alkoholu či mléčné výrobky.
Jako perličku lze uvést, že ze soutěže by měly být vyřazeny ty státy, které jsou s USA ve válce nebo je na ně uvaleno embargo.

Facebook diktuje pravidla

Pokud budete chtít na Facebooku uspořádat soutěž, musíte respektovat následující pravidla. Jako pořadatel totiž zodpovídáte za dodržení právních norem a požadavků a tím nesete veškerou odpovědnost a následky.

 1. Soutěže přímo na Facebooku jsou zakázány. Soutěže je nutné pořádat mimo Facebookovou zeď, tedy na vlastních webových stránkách nebo v aplikaci. (Aplikace můžou být součástí firemních facebookových stránek, ačkoliv jsou ve skutečnosti umístěné mimo Facebook, a tak splňují pravidla.)
 2. Soutěž lze na firemní facebookové stránce propagovat, nikoliv provozovat.
 3. V soutěžním mechanismu je zakázáno používat jakoukoli funkci  Facebooku. To platí pro registraci i pro vstup do samotné soutěže. Zakázáno je tedy používání „Líbí se mi”, SdíleníKomentováníNahrávání fotek jako způsobu, jak se zapojit do soutěže. Jediné, co je možné v rámci soutěže požadovat, je to, že se uživatel stane fanouškem stránky (případně provede check-in do Place/Místa nebo použije Aplikaci na Facebooku)
 4. Tlačítko „Líbí se mi“ nesmí být použito jako prostředek pro hlasování v soutěži.
 5. Stávající fanoušci stránky nemohou být automaticky zahrnuti do soutěže. Je nutné mít jistotu, že soutěžící opravdu soutěžit chce. Pro vstup do soutěže, je potřeba, aby soutěžící potvrdil, že souhlasí s pravidly soutěže. To, že se někdo stane fanouškem určité stránky, nemůže znamenat přihlášení do soutěže.
 6. Facebooková pravidla vyžadují, aby u soutěže bylo uvedeno, že Facebook není pořadatelem soutěže a není s ní žádným způsobem spojen.
 7. Výherce nesmí být vyrozuměn o výhře prostřednictvím Facebooku (to zahrnuje osobní zprávy, vyhlášení na Zdi nebo komentář). Je nutné výherce kontaktovat klasickou/elektronickou poštou nebo telefonicky. Tyto kontakty lze nasbírat při přihlašování soutěžícího do soutěže.
 8. Vždy je třeba uvést kontakt, na který se může soutěžící v případě problému se soutěží obrátit.
 9. Soutěžní aplikace nese pravidla soutěže a má přístup k věku uvedeném uživatelem. Pro zapojení se do soutěže je nutné jedním klikem povolit aplikaci v profilu uživatele a následně získat jiný identifikační a komunikační nástroj mimo Facebook, díky kterému bude možné se soutěžícím komunikovat (nejčastěji e-mailem).
 10. Facebook může kdykoliv jakoukoliv soutěž zrušit bez udání důvodů.

Kompletní přehled Všeobecných obchodních podmínek na Facebooku včetně pravidel pro pořádání soutěží naleznete zde.

Autor: Barbora Babická

Tento článek byl zveřejněn na webu www.markething.cz 15. července 2012

Zdroje:
http://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines
http://www.digitalniagentury.cz/novinky/prvni-digi-snidane-u-kulateho-stolu/
http://www.justit.cz/wordpress/2012/02/13/cas-to-znovu-pripomenout-souteze-primo-na-facebooku-jsou-zakazany/

10. November 2012 by admin
Categories: Uncategorized | Tags: , | Leave a comment